Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Εγκύκλιος 32030 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος για την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Εγκύκλιος 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015

Εγκύκλιος και Παραρτήματα

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech