Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Εγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ

Εγκύκλιος σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
pdfΕγκύκλιος 81168 / ΕΥΣΣΑ 1796 / 30-07-2015.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech