Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Σας ενημερώνουμε για τις νέες εκδόσεις εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν 

  1. στη Διαδικασία

Περισσότερα...

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Οι Αρχές/ φορείς που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες,

Περισσότερα...

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) - που ορίζεται ως το σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση,

Περισσότερα...

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Έχουν αναρτηθεί τροποποιήσεις τυποποιημένων εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 (Παράρτημα 7) που αφορούν τη Λειτουργική Περιοχή Ι:

Περισσότερα...

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech