Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου

Το Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει πληροφορίες για τις Δομές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Διαχειριστικές Αρχές, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Εθνική Αρχή Συντονισμού) και συνοψίζει τα βασικά σημεία που τεκμηριώνουν ότι το Σύστημα είναι κοινό για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 1 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech