Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

ΣΔΕ 2014-2020 - Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού

Το Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην οποία υπάγονται, ως Υπηρεσιακές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, έξι (6) Ειδικές Υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 5 ΣΔΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech