Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Νέα στοιχεία στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020

Νέα στοιχεία στη ΔV_1: "Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα" & στη ΔVΙΙΙ_4: "Διαχείριση Κινδύνων" στο Εγχειρίδιο του ΣΔΕ 2014-2020

pdfΔιαβιβαστικό

pdfΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦ

pdfΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

pdfΚατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ

pdfΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦ

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΧΕ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech