Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Στρατηγικές

Στο Πλαίσιο αποτελεσματικής υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν εκπονηθεί - αναπτυχθεί Περιφερειακές Στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν δράσεις και ενέργειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech