Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Στελέχη / Στοιχεία Επικοινωνίας

Παπανικολάου Ευγενία Νομικός - Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ. 26513-60501 mail32
 
ΜΟΝΑΔΑ Α': Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
Μπαλτογιάννης Νικόλαος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων - Προϊστάμενος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΕΥΔ
2651-360503  mail32
Γιαννούση Πηνελόπη Οικονομολόγος 2651-360506 mail32
Ματσάγκας Μανώλης Γεωπόνος 26513-60522  mail32
Παπαδόπουλος Γιάννης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 26513-60517  mail32
Τζιάλλας Κων/νος Μηχανικός Πολεοδομίας - Χωροταξίας & Π.Α. 26513-60521  mail32
Τσικνιά Ανδρομάχη Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός  26513-60514  mail32
Τσιτουρίδου Σοφία Περιβαλλοντολόγος 26513-60512  mail32
 
ΜΟΝΑΔΑ Β1 : Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων προτεραιότητας1,5,6,7 του ΕΠ
Μέγα Γεωργία Περιβαλλοντολόγος - Προϊσταμένη 26513-60509  mail32
Μέλης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός 26513-60516  mail32
Μήτσης Γεώργιος Περιβαλλοντολόγος 26513-60520  mail32
Μουστακλής Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός 26513-60531  mail32
Τόϊλου Ανδρομάχη Οικονομολόγος 26513-60507 mail32
Τσακτσίρας Κων/νος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 26513-60513  mail32
Τσόλης Βασίλειος Εμπορίας & Διαφήμισης 26513-60519  mail32
 
ΜΟΝΑΔΑ Β2 : Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων προτεραιότητας 2,3,4 ΕΠ 
 Μυλωνάς Βασίλης

Διοικητικό - Οικονομικό - Προϊστάμενος

26513-60518

 mail32
Αγγελόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός 26513-60511  mail32
Μυλωνής Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός 26513-60525  mail32
Νίνη Μαρία  Τοπογράφος Μηχ. 26513-60504 mail32
Παπαβασιλείου Απόστολος Περιβαλλοντολόγος 26513-60529  mail32
Παπαηλίας Αναστάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 26513-60523  mail32
Παπαδημητρίου Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός 26513-60524 mail32
Ρίζου Θεοδώρα Πολιτικός Μηχανικός 26513-60528 mail32
Ταμπάκης Βασίλης Μηχανικός Ορυκτών Πόρων 26513-60515  mail32
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ' : Οργάνωσης & Υποστήριξης
Γιαννώρος Γεώργιος Οικονομολόγος - Προϊστάμενος 26513-60505  mail32
Κιτσαντά Βασιλική Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών  26513-60534  mail32
Παπαμιχαήλ Μιχαήλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 26513-60535  mail32

Πεννιά Έλενα

Λογίστρια

26513-60500

 mail32

 

ΕΥΔ ΕΠ

 
www.php.gov.gr
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
www.espa.gr
www.mou.gr
www.ependyseis.gr
help desk
www.ependyseis.gr/mis
www.ops.gr
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech