Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

Τίτλος Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Φορέας Υλοποίησης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός 14.182.099,8
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Η Πράξη αφορά στην κατασκευή και την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κλινικής λειτουργίας της προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Με την κατασκευή του νέου κτιρίου δημιουργούνται συνολικά 69 νέες νοσηλευτικές μονάδες (κλίνες), 8 κλίνες ΜΕΘ καρδιοπαθών, 8 κλίνες γενικής ΜΑΦ, 5 αίθουσες χειρουργείου, 5 αίθουσες επεμβάσεων, 5 αίθουσες ανάνηψης κλπ.
Στόχοι Η υλοποίηση της Πράξης θα έχει στόχο την κάλυψη βασικών και αναγκαίων απαιτήσεων στην παροχή υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου
Αποτελέσματα Η υλοποίηση της Πράξης θα έχει τα παρακάτω αποτελέσματα:
  1. Την συμπλήρωση της λειτουργικής υποδομής του νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης
  2. Την επέκταση και εγκατάσταση νέων και εξειδικευμένων ιατρικών πρακτικών και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες τεχνολογικές και ιατρικές εξελίξεις.
  3. Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τον εκσυγχρονισμό συστημάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας και την προσαρμογή στην ψηφιακή τεχνολογία.
  4. Ωφελούμενοι είναι κυρίως ασθενείς από την Περιφέρεια Ηπείρου και από όμορες Περιφέρειες εντός των ορίων της 6ης ΥΠΕ .
Οπτικοακουστικό υλικό

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech