Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με τη 2η Επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας

 

Τίτλος Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας οδού με τη 2η Επαρχιακή οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας
Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός 30.132.543,92
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Ο βασικός χαρακτήρας του έργου είναι η σύνδεση του υπό κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού με την περιοχή των Τζουμέρκων. Πρόκειται για οδικό άξονα με συνολικό μήκος 9,809.27m και σχεδόν καθολικά αποτελεί νέα χάραξη και όχι βελτίωση κάποιας προϋφιστάμενης οδού.
Στόχοι Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα συμβάλει θετικά στην άρση της απομόνωσης της περιοχής των Τζουμέρκων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας καθώς και στην διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας από και προς στην περιοχή.
Αποτελέσματα Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων και βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Οπτικοακουστικό υλικό  
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech