Λογότυπο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναρτήθηκε το νέο λογότυπο του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 σε γραμμική μορφή (EPS) και σε μορφή εικόνας (JPG) για χρήση σε εκτυπώσεις και σε εφαρμογές web αντίστοιχα. Για κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στην εφαρμογή του σήματος επικοινωνήστε με infoespa@mnec.gr.

Σχετικά αρχεία:

 Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020

 Τεχνικές προδιαγραφές λογότυπου ΕΣΠΑ 2014-2020