Προδημοσίευση Προσκλήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) προδημοσιεύονται οι κάτωθι τρείς προκηρύξεις για ενημέρωση των αρμοδίων φορέων. Παρακαλούμε για τις απόψεις – παρατηρήσεις επί των στοιχείων των προκηρύξεων μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ (www.peproe.gr) μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2016.

 

  1. Προδημοσίευση πρόσκλησης "Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στην αξιοποιηση ερευνητικών αποτελεσμάτων"
  2. Προδημοσίευση Προσκλήσης "Ανάπτυξη υποστηρισκτικού μηχανισμού διασύνδεσης επιστημονικών φορέων και ιδιωτικού τομέα"
  3. Προδημοσίευση Προσκλήσης "Γραφείο Ενημέρωσης για τον Ορίζοντα 2020"