Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ανάρτηση χαρτογράφησης αναγκών και υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου υπέβαλαν τη χαρτογράφηση των υφισταμένων υποδομών και αναγκών τους προκειμένου να είναι δυνατή η ενεργοποίηση της δράσης της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10a του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

  1. pdfΧαρτογράφηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  2. zipΧαρτογράφηση Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς
  3. zipΧαρτογράφηση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech