Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προδημοσίευση προσκλήσεων Έρευνας και Επιχειρηματικότητας

Προδημοσιεύουμε τις 3 κάτωθι προσκλήσεις που αφορούν έρευνα και επιχειρηματικότητα όπως έχουν εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ. Σημειώνουμε ότι δεν είναι γνωστές ακόμη οι ημερομηνίες δημοσίευσης αυτών, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για κάθε πρόσκληση και ότι μέχρι την τελική δημοσίευση των προσκλήσεων στοιχεία αυτών ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά από υπόδειξη της ΕΥΚΕ.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech