Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Τροποποίηση πρόσκλησης 44/2017 (ΑΑ 2267)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων η Πέμπτη 30/11/2017 ώρα 14.00 καθώς υπογράφηκε η 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020.

Η εν λόγω τροποποίηση οφείλεται στις σημαντικές καθυστερήσεις που προέκυψαν με την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και καθιστούσαν αδύνατη την εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων.

Πρόσκληση 44/2017 (Α/Α 2267) - 3η Τροποποίηση

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech