Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 44 “ Ενίσχυση επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας”

Υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων κατά την διαδικασία αξιολόγησης των  προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44.

  1. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν:
    1.  τη δημοσίευση των ισολογισμών που έχουν ήδη υποβάλει με την αίτησή τους.
    2.  τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ για τις καταστάσεις μισθοδοσίας που έχουν ήδη υποβληθεί με την αίτηση
  2. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Χ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου 

docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ 44 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech