Τεχνική Συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Mέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ (ΕΥΕ ΠΑΑ), διοργανώνει Τεχνική Συνάντηση σχετικά με την προετοιμασία και την ενεργοποίηση του Mέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ.

Η Τεχνική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 στο ξενοδοχείο Du Lac ώρα 10:00 -14:00

Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε συμπληρώστε τη Δήλωση Συμμετοχής και αποστείλετέ τη στο ead@mou.gr

pdfΠρόσκληση - Πρόγραμμα