Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προδημοσίευση Πρόσκλησης: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-busines)

Η ΕΥΔ Ηπείρου προγραμματίζει την έκδοση πρόσκλησης, εντός του Απριλίου, με στόχο την υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η δράση αφορά ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α.

Η δράση αφορά Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς:  

  • Μεταποίηση προιόντων πρωτογενούς τομέα
  • Βιομηχανία της εμπειρίας, τουρισμού, πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία
  • Υγεία και ευεξία

Περισσότερες πληροφορίες στο pdfσυνημμένο αρχείο. Επισημαίνουμε ότι αποτελεί σχέδιο και μέχρι την υπογραφή της πρόσκλησης στοιχεία της δύναται να διαφοροποιηθούν.

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech