Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

«Οριστικός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων της Δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business)»

Καταρτίστηκε ο οριστικός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)».

Αξιολογήθηκαν θετικά 123 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.452.550,49€ με δημόσια δαπάνη 1.157.887,25.

Αξιολογήθηκαν αρνητικά 47 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 547.328,84€ με δημόσια δαπάνη 431.326,12€ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, έχουν δικαίωμα ένστασης σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σχετική Απόφαση

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech