Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ανακοίνωση για την πρόσκληση 74

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου σας ενημερώνει ότι για την πρόσκληση Πρόσκληση 74/2018 - 1η Τροποποίηση: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας,  η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τον έλεγχο των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis την τελευταία τριετία (Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ X: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) πρέπει να συμπληρωθεί για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Επικαιροποιημένα συνημμένα πρόσκλησης 74.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech