Οριστικός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογική κατάταξη των σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Καταρτίστηκε ο οριστικός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (Πρόσκληση 60)

Αξιολογήθηκαν θετικά 30 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 14.036.590,69 € με δημόσια δαπάνη 7.273.505,38 €.

Αξιολογήθηκαν αρνητικά 25 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.240.100,77 € με δημόσια δαπάνη 4.431.589,57 € και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, έχουν δικαίωμα ένστασης σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στο ιστότοπο της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Σχετική απόφαση