Διευκρινίσεις επί της Πρόσκλησης 88/2019

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει  στην ακόλουθη διευκρινίση επί της Πρόσκλησης 88/2019 («Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας») : 

"Σχετικά με τους ωφελούμενους της Πρόσκλησης 88/2019 διευκρινίζεται ό,τι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης θα είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

Έγγραφο διευκρινήσεων