Συνεδριάσεις

1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο Du Lac.

pdfΑποφάσεις – Συμπεράσματα 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης