Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

Η 10η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017

pdfΕτήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017
pdfΣύνοψη για τους πολίτες

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 9η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δράση 3.1.1.2 : Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
 • Δράση 5.2.1.3: Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών
 • Δράση 5.2.1.6: Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων
 • Δράση 9.4.1.1: Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων
 • Δράση 9.4.1.2: Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα

pdfΑπόφαση_9ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_9η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_9η ΓρΔ

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 7η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευσης εφαρμογής, η μεθοδολογίας αξιολόγησης και τα κριτηρία επιλογής, της δράσης «3.3.1.2: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

pdfΑπόφαση 7ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα 7ης Γραπτής Διαδικασίας 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 8η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business)
 • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

pdfΑπόφαση_8ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_8η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_8η ΓρΔ

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 6 η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2017. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

 1. η εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ,
 2. η μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του ΕΠ,
 3. η μεθοδολογία Αξιολόγησης και τα Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).

pdfΔιαβιβαστικό 6ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΑπόφαση 6ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα 6ης Γραπτής Διαδικασίας 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
 • 1
 • 2
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech