Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

Η 14η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019.
Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής πράξεων των δράσεων:

 • 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν ΙΙ (e – business)
 • 4.5.1.3: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων
 • 9.1.1.1.Α&Β: Εναρμόνιση οικογενειακής και οικογενειακής ζωής (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • Δράση 9.2.1.1.Γ : Κέντρα Κοινότητας (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.2.1.2 Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Δράση 9.3.1.1.Α&Β: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης για ΑμεΑ (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Γ: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών που υφίστανται διακρίσεις (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Ε: Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.A: Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.Γ: Δομές Αστέγων (τροποποίηση εξειδίκευσης)

 

pdfΑπόφαση 14ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2019.

Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής, της δράσης 3.2.1.1 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

pdfΑπόφαση 13ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 11η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Περισσότερα...

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 12η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018.

Περισσότερα...

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 10η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017

Περισσότερα...

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech