Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

Η 11η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Α. Την έγκριση της πρότασης 2ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη και κάνοντας δεκτές τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής, εκτός από την παρατήρηση του μέλους της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Περιβάλλοντος αναφορικά με την διατήρηση στο Πρόγραμμα της δράσης 6.5.1.1 «Εκπόνηση πολεοδομικών/χωροταξικών μελετών» την διαγραφή της οποίας η ΕπΠα είχε αποφασίσει ομόφωνα στην 3η συνεδρίαση στις 10/11/2017.

Β. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 9.1.1.1.Α: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής &δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής & Δράση 9.1.1.1.Β: Παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής
 • Δράση 9.3.1.1.Α: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ & Δράση 9.3.1.1.Β Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ
 • Δράση 6.2.1.2: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων
 • Δράση 6.2.1.2.Β: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας
 • Δράση 9.4.2.2: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

pdf Απόφαση 11ης Γραπτής Διαδικασίας 

  Συνημμένα Απόφασης 11ης Γραπτής Διαδικασίας

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 10η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017

pdfΕτήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017
pdfΣύνοψη για τους πολίτες

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 8η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business)
 • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

pdfΑπόφαση_8ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_8η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_8η ΓρΔ

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 9η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δράση 3.1.1.2 : Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
 • Δράση 5.2.1.3: Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών
 • Δράση 5.2.1.6: Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων
 • Δράση 9.4.1.1: Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων
 • Δράση 9.4.1.2: Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα

pdfΑπόφαση_9ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_9η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_9η ΓρΔ

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 7η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2017. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευσης εφαρμογής, η μεθοδολογίας αξιολόγησης και τα κριτηρία επιλογής, της δράσης «3.3.1.2: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ»

pdfΑπόφαση 7ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα 7ης Γραπτής Διαδικασίας 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech