Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020.

Απόφαση 22ης Γραπτής Διαδικασίας

Συνημμένα Απόφασης

Σύνοψη για τους πολίτες

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020.

 pdfΑπόφαση 21ης Γραπτής Διαδικασίας  

pdfΣυνημμένα Απόφασης

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 19η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020.

pdfΑπόφαση 19ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα Απόφασης

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 20η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2020.

pdfΑπόφαση 20ης Γραπτής Διαδικασίας  

pdfΣυνημμένα Απόφασης

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 18η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2020.

pdfΑπόφαση 18ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα Απόφασης

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech