Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

1η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2015.

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech