Γραπτές Διαδικασίες

1η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 1η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2015.