Γραπτές Διαδικασίες

2η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 2η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο 2016.