Γραπτές Διαδικασίες

8η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 8η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

  • Δράση 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e – business)
  • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

pdfΑπόφαση_8ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_8η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_8η ΓρΔ