Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

9η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 9η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων και τα κριτήρια επιλογής, των δράσεων:

  • Δράση 3.1.1.1.Β: Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Δράση 3.1.1.2 : Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα
  • Δράση 5.2.1.3: Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών
  • Δράση 5.2.1.6: Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων
  • Δράση 9.4.1.1: Δράσεις Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων
  • Δράση 9.4.1.2: Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα

pdfΑπόφαση_9ης ΓρΔ
pdfΕξειδίκευση Δράσεων_9η ΓρΔ
pdfΜεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής_9η ΓρΔ

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech