Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

11η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 11η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2018. Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης τα παρακάτω:

Α. Την έγκριση της πρότασης 2ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη και κάνοντας δεκτές τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής, εκτός από την παρατήρηση του μέλους της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Περιβάλλοντος αναφορικά με την διατήρηση στο Πρόγραμμα της δράσης 6.5.1.1 «Εκπόνηση πολεοδομικών/χωροταξικών μελετών» την διαγραφή της οποίας η ΕπΠα είχε αποφασίσει ομόφωνα στην 3η συνεδρίαση στις 10/11/2017.

Β. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:

  • Δράση 9.1.1.1.Α: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής &δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής & Δράση 9.1.1.1.Β: Παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής
  • Δράση 9.3.1.1.Α: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ & Δράση 9.3.1.1.Β Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ
  • Δράση 6.2.1.2: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων
  • Δράση 6.2.1.2.Β: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας
  • Δράση 9.4.2.2: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

pdf Απόφαση 11ης Γραπτής Διαδικασίας 

  Συνημμένα Απόφασης 11ης Γραπτής Διαδικασίας

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech