Γραπτές Διαδικασίες

12η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 12η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2018.

Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:

  • Δράση 3.3.1.1 : Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Δράση 3.2.1.1.Α : Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια
  • Δράση 4.3.1.1.A: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια
  • Δράση 4.3.1.1.Β: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ
  • Δράση 7.2.2.1.Α: Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό οδικό δίκτυο
  • Δράση 9.4.1.2: Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα
  • Δράση 9.6.1.1: Κάλυψη λειτουργικών εξόδων ΟΤΔ για τις δράσεις ΕΚΤ στις εγκεκριμένες περιοχές ΤΑΠΤΟ 

pdfΑπόφαση 12ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων