Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

16η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 16η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2019.

 

Α. Την έγκριση της πρότασης 3ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη και κάνοντας δεκτές τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής.

Β. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, της δράσης 6.2.1.2.Γ “Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων”.

 

pdfΑπόφαση 16ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα Απόφασης

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech