Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

17η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 17η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019.

 

Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:

  • Δράση 6.3.1.1.Β: Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (τροποποίηση)
  • Δράση 6.3.1.1.Γ: Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου
  • Δράση 7.2.1.4: Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές διασύνδεσης
  • Δράση: 9.1.1.1.Γ: Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

pdfΑπόφαση 17ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech