Γραπτές Διαδικασίες

22η Γραπτή Διαδικασία Επιτροπής Παρακολούθησης

Η 21η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2020.

Απόφαση 22ης Γραπτής Διαδικασίας

Συνημμένα Απόφασης

Σύνοψη για τους πολίτες