Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Γραπτές Διαδικασίες

Η 17η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2019.

 

Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, των δράσεων:

 • Δράση 6.3.1.1.Β: Δικτύωση και προβολή του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (τροποποίηση)
 • Δράση 6.3.1.1.Γ: Δικτύωση και προβολή της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου
 • Δράση 7.2.1.4: Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές διασύνδεσης
 • Δράση: 9.1.1.1.Γ: Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

pdfΑπόφαση 17ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 16η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2019.

 

Α. Την έγκριση της πρότασης 3ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 110 του Καν. (ΕΕ) 1303/2013, λαμβάνοντας υπόψη και κάνοντας δεκτές τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής.

Β. Την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής, της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των κριτηρίων επιλογής, της δράσης 6.2.1.2.Γ “Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων”.

 

pdfΑπόφαση 16ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΣυνημμένα Απόφασης

 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 14η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019.
Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής πράξεων των δράσεων:

 • 2.2.1.1: Ηλεκτρονικό επιχειρείν ΙΙ (e – business)
 • 4.5.1.3: Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων
 • 9.1.1.1.Α&Β: Εναρμόνιση οικογενειακής και οικογενειακής ζωής (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • Δράση 9.2.1.1.Γ : Κέντρα Κοινότητας (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.2.1.2 Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Δράση 9.3.1.1.Α&Β: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης για ΑμεΑ (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Γ: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Δ: Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών που υφίστανται διακρίσεις (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.3.1.1.Ε: Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.A: Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (τροποποίηση εξειδίκευσης)
 • 9.4.2.1.Γ: Δομές Αστέγων (τροποποίηση εξειδίκευσης)

 

pdfΑπόφαση 14ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 15η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2019.

Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα απαντητικά έγγραφα των μελών.

 

pdfΑπόφαση 15ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕτήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018

pdfΣύνοψη για τους πολίτες

 
 • Τελευταία ενημέρωση στις

Η 13η γραπτή διαδικασία της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2019.

Με τη λήξη της διαδικασίας εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης η εξειδίκευση εφαρμογής, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτηρίων επιλογής, της δράσης 3.2.1.1 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».

pdfΑπόφαση 13ης Γραπτής Διαδικασίας 

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής 

pdfΜεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής πράξεων 

 • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech