Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

26η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3360-03/12/2019)

25η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2918-17/10/2019)

24η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2571-17/9/2019)

23η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1730-7/6/2019)

22η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1109-09/04/2019)

21η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (889-18/03/2019)

20η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (284-29/1/2019)

19η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3040-09/11/2018)

18η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2782-19/10/2018)

17η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2154- 03/08/2018)

16η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2087- 27/07/2018)

15η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1125- 09/05/2018)

14η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (800- 05/04/2018)

13η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (528 - 07/03/2018)

12η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (127 - 19/01/2018)

11η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3489 - 20/12/2017)

10η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2933 - 3/11/2017)

9η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2399 - 19/9/2017)

8η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1849 - 13/7/2017)

7η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1474 - 17/6/2017)

 

Οι παρακάτω αποφάσεις δεν βρίσκονται σε ισχύ λόγω αλλαγής του Θεσμικού πλαισίου.

6η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ένταξη εγγεγραμμένων από 16-9-2016 έως 29-12-2016)

5η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ένταξη εγγεγραμμένων από 6-7-2016 έως 15-9-2016)

4η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 14-6-2016 μέχρι 5-7-2016)

3η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 10-5-2016 μέχρι 13-6-2016)

2η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων από 14-4-2016 μέχρι 09-5-2016)

1η Απόφαση έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου. (ένταξη εγγεγραμμένων μέχρι 13-4-2016)

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech