Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Αποφάσεις έγκρισης καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

30η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2144/ 08-09-2020)

29η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1259/ 04-06-2020)

28η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (919-23/04/2020)

27η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (220-28/01/2020)

26η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (3360-03/12/2019)

25η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2918-17/10/2019)

24η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (2571-17/9/2019)

23η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1730-7/6/2019)

22η Απόφαση έγκρισης καταλόγου. (1109-09/04/2019)

Λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας προγενέστερες αποφάσεις δεν τελούν εν ισχύ

 
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech