Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για το Υποέργο 3 - "Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης   της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου" του έργου με Αρ. ΟΠΣ 5000210 - "Υπηρεσίες Συμβούλων"

Πρόσκληση

 

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για το Υποέργο 3 - "Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης κόστους -οφέλους πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου" του έργου με Αρ. ΟΠΣ 5000171 - "Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών"

Πρόσκληση

 

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (μέσω καταλόγου) για το Υποέργο 2 - "Μελέτη σήμανσης- Ασφάλισης του έργου Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η ΕΠ. Οδό Ιωαννίνων (Γέφυρα Πλάκας)" του έργου με Αρ. ΟΠΣ 5000171 - "Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών"

Πρόσκληση

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech