Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Πρόσκληση της ΕΕ - Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων – γνωστή και ως 'media call' –  με τίτλο «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/doc/propositions/2018_16_bat_042/REGIO-2018-00187-00-00-EL-TRA-00.pdf .

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης (ύψους 70 000 – 300 000 ευρώ το καθένα) που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός που προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση των δράσεων ενημέρωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech