Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 2015-2016"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 2015-2016".

 

Στοιχεία έργου  :  
Α/Α Πρόσκλησης  :   1008
Θεματικός στόχος  :   9
Άξονας Προτεραιότητας  :   5
Α/Α Απόφασης  :   2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000008
Τίτλος Πράξης  :  Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για το σχολικό έτος 2015-2016
Δικαιούχος  :   ΕΕΤΑΑ
Προϋπολογισμός  : 3.783.836,11 € 
 Απόφαση Ένταξης    

 

 

 

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech