Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016" 

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1030
Θεματικός στόχος  :  9
Άξονας Προτεραιότητας  :  5
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000030
Τίτλος Πράξης  : Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή / και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-2016
Δικαιούχος  :  Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ε.Υ. Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων
Προϋπολογισμός  :  187.675 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech