Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr
Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)

Ένταξη του έργου "Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1134
Θεματικός στόχος  :  1
Άξονας Προτεραιότητας  :  4
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000169
Τίτλος Πράξης  :  Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
Δικαιούχος  :  Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός  :  3.280.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech