Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη του έργου "Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζέφυρου έως δεξαμενές Καναλίου"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζέφυρου έως δεξαμενές Καναλίου

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1100
Θεματικός στόχος  :  6
Άξονας Προτεραιότητας  :  2
Α/Α Απόφασης  :  0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000140
Τίτλος Πράξης  :  Κατασκευή αγωγού ύδρευσης από διασταύρωση Ζέφυρου έως δεξαμενές Καναλίου
Δικαιούχος  : Δήμος Πρέβεζας
Προϋπολογισμός  : 2.078.160,16 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech