Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη του έργου "Δημοσιότητα προβολή και πληροφόρηση"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Δημοσιότητα προβολή και πληροφόρηση"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  -
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000247
Τίτλος Πράξης    :  Δημοσιότητα προβολή και πληροφόρηση
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Προϋπολογισμός  :  750.000 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech