Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη του έργου "Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1107
Θεματικός στόχος  :  -
Άξονας Προτεραιότητας  :  7
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000316
Τίτλος Πράξης    :  Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Δικαιούχος  :  ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου
Προϋπολογισμός  :  300.000 €
Απόφαση Ένταξης    

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech