Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης)" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1314 
Θεματικός στόχος  :  6
Άξονας Προτεραιότητας  :  2 
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000645
Τίτλος Πράξης  : Υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (Δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα
ύδατα κολύμβησης)
Δικαιούχος  :  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπέιρου / Δυτ. Μακεδονίας  
Προϋπολογισμός  : 99.999,98 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech