Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για την προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Προμήθεια εξοπλισμού για την προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1177
Θεματικός στόχος  :  9
Άξονας Προτεραιότητας  :  4 
Α/Α Απόφασης  :  2.0 
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000329
Τίτλος Πράξης  :  Προμήθεια εξοπλισμού για την προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Δικαιούχος  :  Πανεπιστημειακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός  :  14.182.100 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech