Ένταξη έργου "Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων"

Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Μελέτη Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων" 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1199
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.0
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000626
Τίτλος Πράξης  : Μελέτη Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων
Δικαιούχος  : Δήμος Αρταίων
Προϋπολογισμός  : 118.367,98 €
Απόφαση Ένταξης