Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β ΦΑΣΗ)"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β ΦΑΣΗ)."

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1177
Θεματικός στόχος  :  9
Άξονας Προτεραιότητας  :  04
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5000507
Τίτλος Πράξης  :  Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β Φάση)
Δικαιούχος  :  Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
Προϋπολογισμός  :  642.382,50 €
Απόφαση Ένταξης     
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech