Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας"

 

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1335
Θεματικός στόχος  :  06
Άξονας Προτεραιότητας  :  02
Α/Α Απόφασης  :  2.1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001145
Τίτλος Πράξης  :  Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
Δικαιούχος  :  ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας
Προϋπολογισμός  :  295.253,23 €
Απόφαση Ένταξης    
  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech