Αρχική
mail26513 60500
fax26513 60550
 ipiros(at)mou.gr

Ένταξη έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας"

 Η ΕΥΔ ανακοινώνει την ένταξη του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας"

Στοιχεία έργου    
Α/Α Πρόσκλησης  :  1552
Θεματικός στόχος  :  09
Άξονας Προτεραιότητας   :  05
Α/Α Απόφασης  :  1
Κωδικός ΟΠΣ  :  5001347
Τίτλος Πράξης  :  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας.
Δικαιούχος  :  Δήμος Ζίτσας.
Προϋπολογισμός  :  112.320 €
Απόφαση Ένταξης    

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών

  • Τελευταία ενημέρωση στις
infogov
Διαύγεια
europa

Copyright © 2017 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Ηπείρου
Designed by PlanTech